Skattereduktion för husarbete – genom fakturamodellen

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som fanns tidigare ) genom faktura modellen. Tjänsterna kallas med ett gemen samt ord för hus arbete.

Vad är husarbete?

Följande räknas som husarbete:

 • Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad ( ROT-arbete ).
 • Hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn.

Husarbetet delas alltså in i hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. ( Undantaget är hushållsarbete, som man kan få skatte reduktion för om det utförs i ens föräldrars bostad. ) Skattereduktion för ROT-arbete kräver dess utom att man äger bostaden ( småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet ). På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Hur stor är skattereduktionen?

Om man är under 65 år och köper husarbete för upp till 50 000 kr per år behöver man bara betala hälften av arbetskostnaden. De som fyllt 65 år vid årets ingång kan köpa husarbete upp till 100 000 kr per år och bara betala hälften av arbetskostnaden. Resten betalar Skatteverket enligt faktura modellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar hälften av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Vad ska företaget göra?

Så här går det till om ett företag säljer husarbete till någon som vill ha skattereduktionen:

 1. Företaget kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.
 2. Företaget ber kunden om namn, adress och personnummer. Om det gäller ROT-arbete försäkrar du dig om att personen äger den aktuella bostaden och ber om bostadens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ber du också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 3. Företaget frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Du kan också be kunden om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket kunden dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
 4. Företaget utför arbetet.
 5. Företaget fakturerar kunden som vanligt men drar av hälften av hela arbetskostnaden ( inkl. moms ). Om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen på maximal skattereduktion drar företaget av mindre än hälften respektive inget alls.
 6. Företaget fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot en kontantfaktura.
 7. Kunden betalar.
 8. Företaget begär resterande del av beloppet från Skatteverket.
 9. Skatteverket betalar ut pengarna till ditt företag, normalt inom tio dagar. Företaget får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om SKV inte kan betala ut pengarna får Företaget ett beslut om det, som Företaget kan överklaga.

Vad ska kunden göra?

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

 1. Du kommer överens med företaget om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa företaget information om hur mycket du dit tills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.
 2. Företaget utför arbetet.
 3. Du betalar företaget för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion). Resterande del får företaget av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
 4. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
 5. Nästa år står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du har fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för husarbete måste man:

 • Fylla minst 18 år det år man köper husarbetet
 • Vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Om du har frågor kan du besöka skatteverkets hemsida på www.skatteverket.se eller ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.