Skattereduktion för husarbete – genom fakturamodellen

Från och med den 1 juli 2009 har man rätt till skattereduktion för hushålls arbete ( f.d. hushållsnära tjänster ) och ROT-arbete ( de ROT-tjänster som fanns tidigare ) genom faktura modellen. Tjänsterna kallas med ett gemen samt ord för hus arbete.

Vad är husarbete?

Följande räknas som husarbete:

 • Reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad ( ROT-arbete ).
 • Hushållsarbete som städning, klädvård, visst trädgårdsarbete samt barnpassning och annan tillsyn (RUT-arbete).

Husarbetet delas alltså in i hushållsarbete och ROT-arbete, men skattereduktionen är gemensam för bägge typerna och man gör likadant för att få den. Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. ( Undantaget är hushållsarbete, som man kan få skatte reduktion för om det utförs i ens föräldrars bostad. ) Skattereduktion för ROT-arbete kräver dess utom att man äger bostaden ( småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet ). På www.skatteverket.se finns en detaljerad lista över vilket husarbete som räknas som hushållsarbete och vilket som räknas som ROT-arbete. Där finns också detaljerad information om vad som krävs för att få skattereduktion för respektive typ av husarbete.

Nya regler om RUT fr o m den 1a juli 2019

Riksdagen har beslutat att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. De nya reglerna gäller från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande:

 • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
 • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

Personer över 65 år har precis som tidigare rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

Som tidigare är rot- och rutavdraget sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år.

Vad ska företaget göra?

Så här går det till om ett företag säljer husarbete till någon som vill ha skattereduktionen:

 1. Företaget kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.
 2. Företaget ber kunden om namn, adress och personnummer. Om det gäller ROT-arbete försäkrar du dig om att personen äger den aktuella bostaden och ber om bostadens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ber du också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
 3. Företaget frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket. Du kan också be kunden om information från Skatteverket, där det framgår hur mycket kunden dittills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete.
 4. Företaget utför arbetet.
 5. Företaget fakturerar kunden som vanligt men drar av hälften av hela arbetskostnaden ( inkl. moms ). Om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen på maximal skattereduktion drar företaget av mindre än hälften respektive inget alls.
 6. Företaget fakturerar kunden eller tar betalt kontant mot en kontantfaktura.
 7. Kunden betalar.
 8. Företaget begär resterande del av beloppet från Skatteverket.
 9. Skatteverket betalar ut pengarna till ditt företag, normalt inom tio dagar. Företaget får också ett beslut av Skatteverket om att pengarna kommer att betalas ut. Om SKV inte kan betala ut pengarna får Företaget ett beslut om det, som Företaget kan överklaga.

Vad ska kunden göra?

Så här går det till om du är kund och vill ha skattereduktionen:

 1. Du kommer överens med företaget om att det är husarbete som ska utföras. Var också beredd att visa företaget information om hur mycket du dit tills under året utnyttjat av den maximala skattereduktionen för husarbete. Sådan information kan du få av Skatteverket.
 2. Företaget utför arbetet.
 3. Du betalar företaget för halva arbetskostnaden (eller mer om du närmar dig eller har överskridit gränsen för preliminär skattereduktion). Resterande del får företaget av Skatteverket. Spara fakturan eller kontantkvittot.
 4. Du får ett brev av Skatteverket med en preliminär skattereduktion.
 5. Nästa år står det förtryckt på din inkomstdeklaration hur stor preliminär skattereduktion du har fått för husarbete under inkomståret. När du skriver under deklarationen godkänner du summan och intygar att de förtryckta uppgifterna är korrekta. Den slutliga skattereduktionen redovisas sedan på ditt skattebesked.

Vem kan få skattereduktionen?

För att kunna få skattereduktion för husarbete måste man:

 • Fylla minst 18 år det år man köper husarbetet
 • Vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Om du har frågor kan du besöka skatteverkets hemsida på www.skatteverket.se eller ringa Skatteupplysningen på telefon 0771-567 567.